top of page

21e-eeuwse vaardigheden

Wat zijn 21 eeuwse vaardigheden?

Zoals je al kunt zien op de afbeelding bestaan de vaardigheden uit :

 • Kritisch denken

 • Creatief denken

 • Probleem oplossen

 • Computational thinking

 • Informatie vaardigheden

 • ICT-basisvaardigheden

 • Mediawijsheid

 • Communiceren

 • Samenwerken

 • Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)

 • Zelfregulering

Er is een onderzoek geweest in een aantal landen waarbij de hoofdvraag was: “Wat vind u de belangrijkste vaardigheden voor de werknemer van de toekomst “?
Dit zijn de vaardigheden die er uit het onderzoek naar voren komen. We weten immers niet wat we aan de kennis van nu hebben in 2055 wanneer de kinderen die nu geboren worden midden dertig zullen zijn.
Maar ondanks dat de kennis die nu overgedragen wordt uit de boeken dan wellicht verouderd en achterhaald zal zijn, hebben deze toekomstige medewerkers dan ook in. Hun scholing iets anders ontwikkeld. Namelijk de bovenstaande vaardigheden. Daarmee hopen we de jeugd weerbaar te maken en klaar te maken voor de toekomst.
Dat vergt van het onderwijs een andere insteek. We zijn gewend informatie en kennis door te schuiven van de ene persoon naar de ander. We komen de klas binnen en gaan praten en laten oefenen. 
In de zeer nabije toekomst zullen echter alle scholen de 21 eeuwse vaardigheden meer in hun pakket hebben zitten en over een aantal jaar zo is de verwachting, zullen de scholen helemaal over zijn gegaan op vaardigheidsonderwijs als uitgangspunt.
Hariri zegt zo mooi in het boek 21 lessen voor de 21 eeuw zoiets als  ” wat leren wij onze kinderen als google alles wat wij moeten denken allang heeft opgezocht”, “wat hebben wij aan het leren van een taal als je met een app vloeiend Chinees of Russisch kunt spreken met elkaar?”
Hoe de toekomst er ook uit ziet. Op dit moment is ons inzicht dat de bovenstaande vaardigheden ons dan zullen helpen.

bottom of page