Over de SkillsMETER.org

Banner.png

Werken aan groei

De SkillsMETER is een app ontwikkeld door en voor het PO – VO – MBO – en stages. Met de SkillsMETER krijg je grip op ontwikkeling door formatieve waardering van 21e -eeuwse vaardigheden, LOB, Ondernemendheid en kun je sturen op de executieve functies. Weg met papieren ballast en kopieerwerk en de SkillsMETER is AVG proof op elke device toepasbaar en verlaagt de toetsdruk in het onderwijs, realiseert meer balans tussen het summatief en formatief toetsen en dat alles in één gebruiksvriendelijke applicatie 'on the fly' op je smartphone, tablet of desktop.

 

Eenvoudige werking

Voor elk vak / groep / klas op maat in te richten met een keuze uit de vaardigheden die geborgd zijn in alle SLO leerplannen van het po – vo en mbo dossiers inclusief de leerplannen uit Vlaanderen. Met de SkillsMETER realiseer je een doorlopende begeleidings- en ontwikkellijn in de overgang naar het volgende leerjaar of overstap naar het vervolgonderwijs.

Grip op ontwikkeling

De executieve functies geeft sturing en controle op de houding en gedrag van de leerling. Herkenbaar situatie zijn bijv., leerlingen vergeten hun spullen, hebben soms geen controle over hun gedrag, hebben moeite met plannen en prioriteiten stellen. Voor docenten, ouders en de stage vaak energie-slurpende toestanden. Grip op de 21e -eeuwse vaardigheden zijn voor de leerlingen belangrijk om kennis te versterken en meer betekenis te geven, hun talenten worden met de SkillsMETER zichtbaar gemaakt en we bereiden ze voor op de toekomst van morgen. De sturing op de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden en executieve functies is door het team zelf in te richten en te organiseren. Zo kies je bijv. één of meerdere 21e -eeuwse vaardigheden gekoppeld aan bijbehorende executieve functies die met het leerdoel de formatieve evaluatiecyclus doorloopt.

 

360 graden reflectie

Door de 360º reflectie en de feed up – feed back en feed forward met tips en tops maken we de ontwikkeling per 21e -eeuwse vaardigheid en per executieve functie zichtbaar.

Waarderen doet de student zelf, de mentoren, docenten, ouders (stimuleren ouderbetrokkenheid) en of stagebegeleiders in de praktijk: iedereen beoordeelt de vaardigheden van de student. Het onderwijsteam / stage bepaalt zelf de context waarin gewaardeerd wordt, dit kan een opdracht / taak uit de methode, of eigen opdracht zijn of zelfs een vakoverstijgend project. De waarderingsuitkomsten zijn voor diverse mogelijkheden te gebruiken bijv. een rapportperiode waarbij de te waarderen vaardigheden de kennis versterkt en hiermee krijgt kennis met de SkillsMETER nog meer betekenis.

 

Leren zichtbaar maken

De waarderingen worden zichtbaar gemaakt in verschillende dashboards – leren zichtbaar maken prof J Hattie - en vormen fantastische 'reflectieplaatjes’ en een volgende stap in de ontwikkeling van de leerling. Wetenschappelijke borging van de SkillsMETER door de visie en uitgangspunten van Prof Hattie, Prof Slijkerman, Biesta en Delfos en de Winter die aangeven dat deze werkwijze met feed back cultuur het hoogste leerrendement realiseert. Nieuwe inzichten, inhouden en feed back uit het scholenveld wordt continue meegenomen in de doorontwikkeling van de SkillsMeter.
De  SkillsMETER realiseert dan ook een zichtbaar leerrendement waarbij de leerling stapje voor stapje eigenaar wordt van het leerproces – zelfregulering - en krijgen we grip op de ontwikkelingen en werken we bewust aan groei met de Skills – vaardigheden - voor hun toekomst van morgen.

 

Ben je al bekend met ons aanbod van webinars? Schrijf je nu snel in!

 

Wil je meer info over dit unieke instrument? Laat het ons weten!

Een initiatief van
Ga naar PijnenburgPTS
Ga naar BlueBased.nl